Főoldal | Aktuális | Levelezés | Naptár | Honlaptérkép | Elérhetőségeink | Tanusitvany

.: Menü :.

Alapítványok

Alapítvány a Szent Imre Gimnáziumért

A Ciszterci Diák- és Cserkész Alapítvány támogatásai

Dr. Emich János és hitvese Békeffy Zsófia alapítvány

Kormos Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány

Letölthető támogatási űrlap

.: Névnap :.

Ma Albin napja van!


.: Linkek :.

Beszámoló az „Alapítvány a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Fenntartásának Támogatására“ alapítvány működéséről 2002/2003

Az alapítvány szerteágazó tevékenységével szinte az egész iskolai életet (oktató- és nevelőmunka, a tanítás feltételinek és környezetének fejlesztése) és az iskolán túlmutató - de nevelési programunkhoz kapcsolódó - tevékenységeket átfogja és segíti.

Az alapítvány az alapítójának elgondolásai szerint működik. Jelenleg működését legfőképpen az itt tanuló diákok szüleinek támogatása, segítségnyújtása, kreativitása és aktivitása segíti.

A szülők és támogatók alapítványon keresztüli segítő tevékenysége már látványosan érzékelhető az iskola épületében, a diákok hangulatán és az iskola körül kialakuló kulturális jellegű kisugárzáson.

Az alapítvány bevételi forrásai általános támogatások, céltámogatások /amely az előző évben jelentős nagyságú volt/, a felajánlott SZJA 1 %-a (ami 4 800 000 Ft volt) és a pályázatokon elnyert pénzösszegek.

Az alapítvány feladatai és támogatási területei

I. A szülők részéről az iskola támogatásának gondolata először a tanári munka jobb megbecsülése érdekében merült fel. Tanároknak juttatott állandó támogatást az alapítvány nem képes nyújtani, de a fentiek szellemében fontosnak tartjuk a tanári munka körülményeinek javítását. A számítógépes szoba berendezése után a tanári folyosót alakítottuk át fogadó helyiséggé, tanárok által használt irodaeszközöket vásároltunk, támogattuk a tanári telefonálás lehetőségének megoldását, irodabútorokat készíttettünk, támogattuk a tanári lelkigyakorlatokat. Céltámogatásból a pedagógus napi jutalmazást segítettük és karácsony előtt szociális segélyt adtunk a rászorulóknak.

II. Nagyon fontosnak tartjuk a közvetlenül diákokat támogató tevékenységet is. Legfőképpen a diákoknak nyújtott szociális segélyezést és a diákok által elgondolt és szervezett programok támogatását (pl. az iskolai WC-k higiéniai programjának támogatása).

III. Az oktató munka támogatásaként szemléltető eszközöket vásároltunk (írásvetítő, projektor és vetítővászon, amit a számítástechnika oktatásában és az olvasóteremben fognak használni), külföldi csereutakat támogattunk (énekkar weimari utazása, francia cserekapcsolat). Alapítványi pályázatot (Szent Imre Diákakadémia) írtunk ki minden tantárgyból diákoknak, melynek díjazását finanszíroztuk. Az év végén jutalomkönyvek vásárlását támogattuk.

IV. Közösségi és kulturális programokat támogattunk: legfőképpen a Latinovits Zoltán Diákszínpad (ruha és technikabérlés, technikájának fejlesztése), a Simplex mozi (filmkölcsönzés) és a Pingvin újság (nyomdai költségek, nyomtató és fényképezőgép beszerzése) munkáját, de szinte minden más rendezvényt is, a ballagást, farsangi mulatságot, francia estet, népdalversenyt, stb. Az idei évben az iskola életében jelentős szerepet játszott a dévai kapcsolatfelvétel és a dévaiak támogatása. Az utazásokat és a dévaiaknak szánt adománygyűjtést segítette az alapítvány.

V. Az alapítvány maga is szervez kulturális programokat. Legkiemelkedőbb minden évben a jótékonysági bál, amelynek célja az alapítvány népszerűsítésén túl, hogy a szülőknek és ismerősöknek kulturált szórakozást biztosítson és segítse a baráti kapcsolatok kialakítását. A bál szervezése nagyon sok munkát igényel, magas színvonala a Szülői Szervezet vezetőinek köszönhető. A 90 éves évfordulóhoz kapcsolódóan két jótékonysági hangversenyt is szerveztünk a szülői közösség segítségével.

VI. A hozzánk kapcsolódó szervezetek munkáját támogatjuk, amennyire lehetőségünk engedi.
A Diákkamara tevékenységét, a Szülői Szervezet akcióit /pl. tanári karácsonyi meglepetés, pedagógusnapi ajándék/, a 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat munkáját /az cserkésztalálkozókon való részvételhez hozzájárulás/, a csapatunkhoz is kötődő Csobánkai Cserkészpark létrehozását /iskolával történt szerződés alapján támogattuk munkájukat/ és a Ciszterci Diákszövetség klubdélutánjait, valamint az idén létrejött Ifjúsági Tagozat munkáját.

VII. Külön pontban is meg kell említeni szociális programunkat, amit nagyon fontosnak tartunk. A jelenlegi gyakorlat alapján a rászorult diákokat osztálykirándulások, osztálytáborozások és más iskolához kötődő felmerülő kiadásokkal kapcsolatban tudjuk támogatni /pl. egyenruha/. Rendszeres és folyamatos szociális támogatáshoz nem elegendő az alapítvány pénze, de egyes esetekben kisegítő támogatást tudunk nyújtani.

VIII. Iskolai fejlesztések támogatása
Az idei tanév nagyobb alapítványi beruházása a tanári folyosó társalgóvá való alakítása volt. Asztalokat, székeket vásároltunk és nagyon szép függönyt készíttettünk, hogy otthonosabbá tegyük a tanári folyosót, és ezzel elősegítsük, hogy egy megnövelt tanáriban dolgozhassanak tanáraink. Az iskolához illő hirdetőtáblákat készíttettünk és tervezzük még, hogy növényekkel fogjuk elválasztani egymástól a beszélgető sarkokat.
Az alagsori ebédlő előtti részt beépítettük, padokkal, fogasokkal, belső világítással, így nem csak esztétikussá vált az a környezet, ahol a diákok nap mint nap ebédelni járnak, hanem alkalmassá vált arra is, hogy lerakják a táskájukat, hogy alkalomadtán ruhatárt tudjunk itt működtetni és a cserkészeknek beszélgető- társalgó helyükké is vált ez a terület.
Nagy örömet jelentett a diákság körében a céltámogatásból elkészült mászófal a konditeremben. Ugyancsak a testnevelési lehetőségek bővítése céljából támogattuk az udvaron megépülő futópálya és egyben egy öntözőrendszer kialakítását is. Szintén céltámogatásból tudtuk komolyan támogatni a már nagyon elavult tanári mellékhelyiség felújítását és átépítését.

IX. Az alapítványi munkához hozzátartozik - sőt nagyon fontos - az alapítvány hirdetése, az alapítványi munka ismertetése. Több újságban jelentettünk meg hirdetést, a Pingvin újságban rendszeresen beszámoltunk az alapítvány tevékenységéről, a szülő- és tanári fórumokon ismertettük alapítványunk céljait és az alapítványon keresztüli támogatás lehetőségeit.
Az alapítvány kuratóriuma és az iskola diákjai és tanárai nevében is köszönöm minden minket támogatónak adomá.


Nyomtatható verzió

Az oldal folyamatosan frissül A weboldal motorja: Írj az oldal karbantartójának