Főoldal | Aktuális | Levelezés | Naptár | Honlaptérkép | Elérhetőségeink | Tanusitvany

.: Menü :.

Elérhetőségeink

Vezetőség

Titkárság

Gondnokság

Pénztár

Kápolna

Orvosi Rendelő

Iskolapszichológus

Gyermekvédelmi felelős

Pingvin SZIGet

Iskolatörténet

Házirend

Csengetési rend

Pedagógiai program

SZMSZ

Hirdetmények

Iskola rendőre

.: Névnap :.

Ma Herman napja van!


.: Pedagógiai program :.

A ciszterci nevelés világa

A gimnáziumban zajló nevelő- és oktatómunka jellegét a ciszterci lelkiség környezetében érvényesülő szándékok és törekvések alakítják.

Ezek a törekvések az együttlét és együttműködés rendjében a családiasság, a családias környezet kialakítására és megvalósítására irányulnak abból a megfontolásból, hogy ilyen közegben jó esély kínálkozhat olyan pedagógiai hatások érvényesítésére, amelyek segítik a nevelés-nevelődés-önnevelés folyamatában a diákok képességeinek, "tehetségének" leghatékonyabb kibontakoztatását. Az iskola ebben a törekvésében a legmeszszebbmenően együttműködni kíván az itt tanuló diákok saját családjaival és kéri a szülők-családok segítségét minden lehetőség kihasználásában. Munkánk végső értelme, hogy az itt tanuló fiatalok jól felkészült, testben-lélekben kifejlett, állóképes és munkabíró, az élet kihívásaira válaszolni képes, igazi egyéniségekként, "hitre, reményre, szeretetre … társadalomra és hazára éretten" járhassák útjukat és mind közelebb jussanak az "emberebb ember és magyarabb magyar" ideáljának megvalósításához.

Következetesen törekszünk a diákokat igényesen és tartalmasan oktatni és felkészíteni, alkalmassá tenni őket a felsőfokú továbbtanulásra. Ezt a feladatot a régóta bevált-beigazolt és az újólag kifejlesztett oktatási-képzési eljárások együttes alkalmazásával, célirányosan valósítjuk meg.

Olyan keresztény szellemiségű értékvilág megismerését-elsajátítását reméljük elérni, amelynek természetes rendező elve, hogy a világ dolgainak értékét a mindenség viszonyítási rendjében ismerjék fel.


Nyomtatható verzió

Dokumentumok:


.: Adminisztráció :.

Felhaszn.:
Jelszó:


Ha elfelejtetted a jelszavad

.: Kapcsolatok :.
25. sz. Szent Imre
Cserkészcsapat
Ciszterci Rend Zirci Kongregációja
Ciszterci Gárdonyi Géza Gimnázium
Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium
Ciszterci Szent István Gimnázium
Szent Imre Plébánia
Ciszterci Rendház
Google kereső
Az oldal folyamatosan frissül A weboldal motorja: Írj az oldal karbantartójának