Főoldal | Aktuális | Levelezés | Naptár | Honlaptérkép | Elérhetőségeink | Tanusitvany

.: Menü :.

Diákkamara

Pingvin SZIGet

Vezetőség

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Végzősöknek Szent Ignác Szakkollégium

Calasantius Ifjúsági Üzletiprogram 11-es évfolyamosoknak

.: Névnap :.

Ma Endre, Elek napja van!


.: Linkek :.

Diákérdek év végi levele

Diákkamara – Diákérdek csoport

Tisztelt Igazgató Úr!

Csoportunk az idei tanév utolsó ülésén több, az iskola és a diákság javát szolgáló kérdést is megvitatott. Ezzel a levelünkkel szeretnénk az Igazgató Úr felé is közvetíteni ezeket, mintegy „megfontolást” és „áttanulmányozást” kérve a megvalósításukkal kapcsolatban.

A Diákérdek csoport levelesládájába érkezett két, 10.B osztályos lány javaslata és segítség-felajánlása a belső udvar barátságosabbá tételével kapcsolatban. A már korábban kialakított fa pergola kiválóan alkalmas lenne növények, pl. vadszőlő felfuttatására. Így egy árnyas, csöndes és barátságos társalgót lehetne kialakítani a tavaszi/nyári/és kora őszi hónapokra. Némi kis beruházással néhány asztalt és széket is ki lehetne helyezni, amely több szempontból hasznos lenne: egyrészt a lyukas órán lévő, vagy délutánjuk egy részét az iskolában töltő diákok számára egyfajta „tanulósarokként” működhetne (méghozzá a szabad levegőn a könyvtárral ellentétben), másrészt a büfé közelsége miatt társalgó-beszélgető helyszínné is válhatna. A terv azért is különösen aktuális, mert egyrészt a beruházás költségei, másrészt funkciója miatt összekapcsolható a tervezett Pingvin Diáksziget teaházzal, és így egy kisebb, szabadtéri helyszínnel bővülhetne. A világítás fejlesztésével pedig helyszíne lehetne a különböző fogadásoknak (pl. beregszásziak látogatása…). Természetesen, ehhez az is szükséges, hogy a belső udvaron lévő növények rendszeresen öntözve legyenek, a nyári időszakban is. A futónövésnek felfuttatása már akár az idei nyáron megtörténhet, hogy őszre már megerősödjenek a növények. A gondolatot felvető lányok is, és a diákkamara tagjai is szívesen segítenek ebben!

Szintén levélben érkezett az a panasz, hogy még mindig homály fedi a diákság számára a Diákkamara munkáját, ami éppen értük tevékenykedik. Jelenleg néhány helyen lettek kihelyezve kisebb Diákkamarás plakátok, de a tapasztalat szerint ezek nem elegendők, sem hely, sem figyelemfelkeltés szempontjából. Kérjük emiatt az igazgatóságot, hogy helyezzenek ki a diákkamara számára egy, a iskolai faliújsággal azonos hirdetőtáblát is, minél „forgalmasabb” helyre, tehát pl. a földszint és az első emelet Villányi út felőli fordulójába, szintén az első szárny második és harmadik emeleti fordulújába. A megfelelő hely kiválasztása azért is fontos, mert például a harmadik emeleten, a fizika termek előtt lévő három faliújságból kettőt szinte senki sem néz!
A mindenkori végzős osztály érekeit szem előtt tartva pedig azt kérjük, hogy hozzanak létre egy olyan hirdetőtáblát is, amelyen az érettségivel kapcsolatban általánosan, és az adott évi érettségivel kapcsolatban konkrétan, lehetőleg minden fontos információ kihelyezhető lenne.

Arisztotelész, az ókor legnagyobb gondolkodója, a természet gondos és aprólékos megismerője és rendszerezője volt. A világiradalomban számos helyen olvashatunk arról, hogy a helyes, erkölcsös élet, a tehetség és a megoldóképesség kifejlesztésében és kifinomításában milyen fontos szerepük van a művészeteknek. Ma pedig mindezeket tudományosan is alátámasztották. Többek között ezek a gondolatok is sarkallottak minket arra, kéréseinket fogalmazzuk meg a művészeti-, és a természettudományi-tantárgyakkal kapcsolatban.
Sajnos a diákok sem érzik át a rajz és az ének tantárgyak fontosságát. Éppen ezért kérjük azt az igazgatóságtól, hogy helyezzen minél nagyobb hangsúlyt ezeknek a tantárgyaknak a népszerűsítésére és fontosságára. Véleményünk szerint nem a szigorúbb feltételek, vagy további vizsgák lennének erre alkalmasak, a megoldás sokkal inkább a tantárgyak súlyozásának növelése lenne, elsősorban az algimnáziumban, hogy ők főgimnazistaként is több energiát fektessenek ezekbe a tantárgyakba –többet, mint a mostani főgimnazisták.

Levelünk minden bizonnyal legfontosabb pontja az iskola természetbúvár- és fizika előadóinak fejlesztését kérő része. Az elmúlt években látványos változásokon ment keresztül az iskola udvara és a sportoktatás: megépült a rekortán nagypálya, a futófolyosó és a futópálya, felújították a nagytermet, felépítették a buborékot, és nemrég került átadásra a műfüves focipálya is. Mindezek hozzá segítik a diákságot a minél élvezetesebb sportoláshoz, akár iskolaidőn kívül is, és hatékony testnevelési oktatást tesznek lehetővé –ahogy arról a sportversenyeken elért jeles eredmények is tanúskodnak. (Talán zárójelben érdemes megjegyezni, hogy mindeközben a fiúöltöző állapota szégyenletes, az akasztók hiánya oly mértékű, hogy egyes padokon egy darab akasztó sincs! A kiálló csavarokban, szögekben rendszeresen szakadnak ki zoknik, az egyik leszakadt mosdó maradványai undorító látványt nyújtanak, nem beszélve a tusolófülkékről… Bizonyára sok kárt lehet az elmúlt évtizedekben itt öltöző fiúk „számlájára írni”, mégis elkeserítő, hogy a többmilliós beruházások mellett nem valósulnak meg ilyen, a sportpályák fontosságával azonos szintű fejlesztések!)
Látható tehát, hogy a sportoktatás terén hosszú időkre megalapoztuk a színvonalas tanítást, azonban a biológia, kémia, és fizika előadók állapota már-már megközelíti az előbb említett öltöző állapotát. Az előadók projektoros kivetítőrendszere nagyon fontos és eredményes fejlesztések voltak, de ezen kívül szinte semmilyen változás nem történt az elmúlt években. Az előadók asztalainak és székeinek állapota borzalmas: a csapok használhatatlanok és majdnem kiesnek a helyükről, maguk az asztalok lötyögnek, a gázcsapok maradványai balesetveszélyesek, a székek rendszeresen törnek össze diákok alatt… Nem méltó környezet ez olyan tantárgyak tanításához, melyek segítségével orvosi-, matematikusi-, környezetvédői-, villamosmérnöki- és még számtalan más, fontos pályára készülnek a Szentimrés diákok. Bizonyos termekben (kémia) a táblák állapota is hiányosságokkal bír. De talán a legszánalmasabb állapotban vannak a kémia és fizika szertár eszközei és vegyszerei. Több tíz éves, elavult, elromlott, gyenge minősédű, veszélyes és sokszor használatra alkalmatlan eszközökkel van fölszerelve elsősorban a Fizika Munkaközösség, de a kémiában is silányak az állapotok. A tananyag elsajátításában nehézségeket okoz, hogy az amúgy sem egyszerű fizikai témákat a Tanárok nem tudják szemléltetni kísérletek, maximum elmondják, hogy egy valamilyen eszközzel ezt így meg úgy lehetne demonstrálni. Évente körülbelül 8 kísérletet lehet látni. A kémiai vegyszereket és laboreszközöket (pl. lombik, kémcső, pipetta…) sokszor csak a szülők adományaiból, gyerekeken keresztül szerzik be. A földrajz oktatást pedig jelentősen megnehezíti a térképek szegényes száma és minősége. Általánosságban tehát megállapítható, hogy mind a Természetbúvár, mind pedig a Fizika Munkaközösség jelentős pénzhiánnyal küzd (legalábbis a diákság számára ez látható), és az elmúlt években is jelentősen elmaradtak az elengedhetetlen fejlesztések. Szükség lenne a tantermek felújítására, az asztalok átalakítására, a székek kicserélésére, továbbá fejlett kísérleti eszközök, laboreszközök, térképek beszerzésére. A munka csak akkor lehet hatékony, ha a kiváló tanárok mellé kiváló körülmények és adottságok társulnak! Mindezek alapján tehát tisztelettel kérjük az Igazgató Urat, az igazgatóságot és a Gazdasági Irodát, hogy az elkövetkező években helyezzenek kiemelt figyelmet ezeknek a munkaközösségeknek a támogatására, és a szükséges fejlesztések elvégzésére. Hosszú és költséges munkálatok szükségesek ehhez, de az iskola fejlesztési pénzeinek erre a térre csoportosításával, szülői összefogással (mint pl. a buborék esetében is, vagy az Alapítványi Bálokon) két-három éven belül végre méltó adottságokat lehetne teremteni. Reméljük, ezek nem csak felületes és apró beruházások, hanem a sportpályák fejlesztéséhez hasonló, látványos, minőségi és eredményes átalakítások. Biztosak vagyunk abban, hogy az érintett munkaközösségek is teljes mértékben fogják támogatni ezt a tervet, és a
tervezés-kivitelezés során is teljes erőbedobással fogják segíteni. Bízunk benne, hogy a nyár folyamán már érdemleges döntések és elhatározások fognak születni, és a jövő évtől kezdve az iskola fölvállalja ezt a hihetetlenül nagy, költséges, ámde elengedhetetlenül fontos munkát!

A megértésben és támogatásban bízva, tisztelettel:


Budapest, 2006. június 22.


Nyomtatható verzió

Az oldal folyamatosan frissül A weboldal motorja: Írj az oldal karbantartójának