Főoldal | Aktuális | Levelezés | Naptár | Honlaptérkép | Elérhetőségeink | Tanusitvany

.: Menü :.

Iskolatörténet

Szent Imre-főgimnázium értesítői (1912-1948)

Zirci apátok 1814--től

Dékány Á. Sixtus O.Cist. zirci apát (2011-)

DDr. Zakar Ferenc Polikárp ny. zirci főapát (1996-2010)

Dr. Kerekes Károly apát (1987-1996)

Iskolatörténeti dolgozatok

A Szent Imre Gimnázium osztályainak albuma

Dr. Párdányi Miklós ig. 1997-2012

.: Névnap :.

Ma Rudolf napja van!


.: Linkek :.

Elhunyt DDr. Zakar Ferenc Polikárp ny. zirci főapát

2012. szeptember 17-én, életének 82. évében elhunyt DDr. Zakar Ferenc Polikárp ny. zirci főapát
Istenben boldogult testvérünket 2012. szeptember 24-én, hétfõn, délután 15 órakor a zirci apátsági bazilikában, az érte bemutatott koncelebrációs szentmise után helyezték örök nyugalomra. (Gyászjelentés és Erdő Péter bíboros beszéde letölthető.)Ókéren született (Újvidék közelében), egy olyan településen, amely ma politikailag Szerbiaához tartozik. Nyolc esztendős korában már három nyelven kellett beszélnie: magyarul, németül és szerbül. Valóban sok kultúrájú és vallási szempontból is tarka környezetben nevelkedett: az iskolában, de saját falujában is megismerkedhetett a katolikus, a protestáns és az ortodox világgal egyaránt. Hét éven át látogatta a ciszterci atyák III. Béláról nevezett gimnáziumát Baján. Itt tette le az érettségi vizsgát is 1948-ban, éppen abban az időben, amikor a gimnáziumot államosították.

1948. augusztus 29-én belépett a ciszterci rend Zirci Apátságának növendékei közé. Filozófiai-teológiai tanulmányainak első két éve után elöljárói Rómába küldték, hogy teológiai doktorátust szerezzen. Amikor 1950. szeptember 6-án immár illegálisan elhagyta az országot, aknamezőkön és más akadályokon kellett átkelnie, és tudta, hogy másnap Magyarországon meg fogják vonni az úgynevezett működési engedélyt a szerzetesrendek többségétől. Aznap huszonegy ciszterci fiatal indult el Magyarországról, de nyolcat közülük az osztrák hatóságok letartóztattak és átadtak az oroszoknak. Őket azután Magyarországon négytől hét évig tartó börtönre ítélték.

Rómában tanulmányait a Szent Anzelm Pápai Egyetemen folytatta. 1955. szeptember 4-én szentelték pappá. Ezután a ciszterci rend központi házának munkatársa lett. 1956-tól egyháztörténelmet tanult a Pápai Gergely Egyetemen. 1960 őszétől már a Pápai Szent Anzelm Egyetemen tanított. Tantárgyai az egyháztörténelem és a történelmi metodológia voltak. 1966-ban rendes tanárrá nevezték ki.

1969 és 1972 között kánonjogot tanult a Pápai Lateráni Egyetemen. Ott tanulmányait kánonjogi licenciátussal zárta le. Ott szerezte meg évek múlva a kánonjogi doktorátust is. 1971-től a jubiláns a Pápai Szent Anzelm Egyetemen, ahol egyházjogot is oktatott. 1978-ban ugyanezen az egyetemen a teológiai kar dékánjává választották. Erre a tisztségre azután újraválasztották 1981-ben és 1985-ben is.Ez utóbbi alkalommal azonban már nem kezdhette meg újabb dékáni működését, mert 1985. szeptember 2-tól a ciszterci rend generális apátjává választották. 1956-tól generális apáttá történt megválasztásáig a rend Rómában tanuló növendékeinek magisztere volt. 1958-tól máig részt vett rendjének minden egyetemes káptalanján. 1963-tól az Analecta Cisterciensia című történeti folyóirat főszerkesztője. A generális apát tisztségét tíz éven át töltötte be, egészen 1995. szeptember 2-ig.

Azon a rendkívül intenzív oktatói, tudományos, szervezői és kormányzói tevékenységen kívül, amelyet rendjében végzett, 1972-től a szerzetesi kongregáció megbízottja, majd 1978-tól konzultora volt. 1989 és 1994 között ennek a kongregációnak a tagja is lett. 1980 és 1990 közt a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának konzultora is volt. Nagylelkűen fáradozott azokért a magyar papokért is, akik Rómában éltek és tanultak.

1981. február 9-én az Apostoli Szentszék kinevezte a Pápai Magyar Intézet vigilancia bizottságának tagjává. 1986-tól ő lett a vigilancia bizottság elnöke.

Rendje generális apáti szolgálatának lejártával neki jutott az a feladat, hogy jelentős részt vállaljon magyar hazája egyházi életének megújulásában az 1989-ben beköszöntő szabadság körülményei között. 1996. március 15-én saját eredeti apátságának, a Zirci Apátságnak az élére választották meg. Ezt a tisztséget egészen 2010-ig töltötte be. Egészségi állapota megromlott, s visszavonultan élt egészen 2012. szeptember 17-én este bekövetkezett haláláig.


Polikárp főapát úrral készített interjú itt megnézhető.


Nyomtatható verzió

Dokumentumok:

Az oldal folyamatosan frissül A weboldal motorja: Írj az oldal karbantartójának