Főoldal | Aktuális | Levelezés | Naptár | Honlaptérkép | Elérhetőségeink | Tanusitvany

.: Menü :.

Oktatás

Munkaközösségek

Természetbúvár munkaközösség

Biológia

Földrajz

Madrábarát iskola

.: Névnap :.

Ma Konrád napja van!


.: Linkek :.

.: Földrajz :.


.: Földrajz :.

10-es földrajz záróvizsga

A cikk alján letölthető PDF formátumban is az anyag, mely könnyen nyomtatható!

A bennünket körülvevő földrajzi környezetben a gyerekek által már megismert természeti és társadalmi folyamatok játszódnak le nap mint nap. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a diákok átlátható képet adjanak földrajzi tudásukról (mennyire képesek a jelenségek mögé látni, térben el tudják helyezni az eseményeket). Meggyőződésünk, hogy a földrajzi ismeretek az általános műveltség részét képezik.

A vizsgázó egy tételt húz, és fél óra felkészülési idő után 10 percen keresztül a témát lehetőleg önállóan kell kifejtenie. A felkészülési idő alatt a megadott topográfiai névanyag alapján egy vaktérképet is ki kell töltenie. A vizsga betekintést enged a tárgyilagos tudás mellett abba, hogy a növendék mennyire sajátította el a földrajztudomány gondolkodásmódját (térben és időben történő tájékozódás, logikai összefüggések átlátása, szakkifejezések használata).

A vizsgához kapcsolódó topográfia névanyaga hamarosan olvasható a honlapon (kontinensek tájegységei, kontinensek vízrajza).

A SZÓBELI VIZSGA TÉTELEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

TERMÉSZERFÖLDRAJZI KÉRDÉSEK

 1. Mutasd be a Magyar Alföld példáján az alföldek keletkezésének folyamatát! Jellemezd az Alföld éghajlatát, talajait, mutasd be a gazdasági életben betöltött szerepét!

 2. „Milyen kapcsolatot ismersz fel e kőzetlemezek mozgása és a hegységképződés között? Mutasd be ezt az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásán keresztül! Sorold fel és mutasd meg a térképen tagjait!

 3. Rendszerezd a kőzeteket keletkezésük alapján! Válaszd ki a tálcáról az andezitet, a gránit és a mészkő – fajtákat! Jellemezd és helyezd el azokat a rendszerben! Csoportosítsd és sorold fel hazánk hegységeit alkotó kőzeteik alapján!

 4. Ismertesd a karsztosodás folyamatát, a mészkőhegységek jellegzetes formakincseit a mellékelt ábra alapján! Mutass példákat hazánkban ezekre! Milyen környezetvédelmi problémákat vet fel a folyamat?

 5. Adj általános jellemzést Európa természetföldrajzi képéről! Jellemezd hazánk földrajzi helyzetét a Kárpát-medencében és Európában! Térj ki a medencejelleg hatásaira!

 6. Magyarázd el a levegő felmelegedését az ábra alapján, térj ki a módosító tényezőkre is! Mi az üvegházhatás, mely légkört alkotó anyagok vesznek részt kialakulásában? Mely légköri jelenségeknek van még szerepük a globális környezeti ártalmak kialakulásában?

 7. Készíts vázlatrajzot a szoláris övezetekről, ismertesd kialakulásuk okait és módosító tényezőit! Mit nevezünk földrajzi övezetességnek?

 8. Jellemezd a valódi mérsékelt övet, Európa éghajlatát az óceántól távolodva! Mutasd be ezen belül hazánk éghajlatát, a hőmérséklet és csapadék tér és időbeli változását! Milyen környezeti problémákat okoz az éghajlat?

 9. Ismertesd hazánk felszín alatti vizeinek típusait, előfordulásukat, gazdasági hasznosításukat! Térj ki az evvel kapcsolatos környezeti problémákra!

 10. Kövesd végig a Dunát forrásától torkolatáig (országok, tájak, esése, munkavégző képessége)! Milyen konkrét hasznát veszik az egyes országok s ez milyen környezeti problémákat vet fel?

 11. Csoportosítsd a tavakat medrük keletkezése alapján, Mondj példát mindegyikre! Részletesen mutasd be a Balatont (természeti, társadalmi és környezetvédelmi szempontok alapján)!

TÁRSADALOMFÖLDRAJZI KÉRDÉSEK

 1. Csoportosítsd a településtípusokat és nevezd meg az egyes településtípusok alapító tényezőit! Mi az urbanizáció? Milyen hasznos ill. káros hatásai vannak a környezetre?

 2. Értékeld az egyes szállítási módok előnyeit és hátrányait! Válaszodban térj ki a szállítási ágazathoz szükséges infrastrukturális háttér elemzésére és a környezeti hatására! Ismertesd hazai autópályáink és legfontosabb vasútvonalaink hálózatát és határátkelőinket (országonként 1)!

 3. Az energiatermelés szerepe a gazdasági életben. Csoportosítsd az energiahordozókat, sorold fel hazai és import energiaforrásainkat! Mondj példákat az energiagazdaság, okozta környezeti problémákra és a környezetkárosítás mérséklésének lehetőségeire!

 4. Mutasd be az Európai Unió kialakulásában szerepet játszó tényezőket! Mondj példákat az együttműködés legfontosabb területeire és ezeknek a tagállamok társadalmi-gazdasági fejlődésére gyakorolt hatására!

 5. Mutasd be Németország gazdasági fejlődését a második világháború befejezése óta! Jellemezd iparának térbeli elhelyezkedését, társadalmi, gazdasági hagyományait!

 6. Hasonlítsd össze Észak- és Dél-Olaszország természeti, illetve társadalmi-gazdasági adottságait, a gazdasági élet jellemzőit! Nevezd meg az ország legfőbb gazdasági központjait! Készíts terméklistát az ország legfontosabb kiviteli cikkeiből!

 7. Mutasd be Észak-Európa országainak természeti erőforrásait és ezek összefüggéseit gazdaságukkal!

 8. Hazánk népességszáma évről-évre csökken: ismertesd hazánk népesedési folyamatait és azok társadalmi-gazdasági következményeit! Megállapításaidat igazold a mellékelt korfa elemzésével! Nevezz meg a kedvezőtlen folyamat mérséklésére hozott intézkedéseket!

 9. Hazánk számára jelentős bevételt jelent az idegenforgalom, ezért ismertesd az idegenforgalom szerepét hazánk gazdasági életében! Nevezd meg és mutasd be hazánk legfontosabb idegenforgalmi adottságait és a világörökséghez tartozó értékeit!

 10. Legjelentősebb nemzeti vagyonunk a termőföld: mutasd be a hazai gabona- zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztés hagyományos körzeteit! Mely tényezők járultak hozzá kialakulásukhoz? Mutasd be a gazdasági rendszerváltozás hatását az ágazatokra!

 11. Ismertesd hazánk régióit: mutasd be az Alpokalja-Kisalföld régió elhelyezkedését, társadalmi-gazdasági fejlődését befolyásoló természeti és társadalmi adottságokat! Jellemezd a régió gazdaságát, nevezze meg legfontosabb központjait és mutasd meg őket a térképen!

 12. A gazdaság egyik húzóágazata-vegyipar. Ismertesd telepítő tényezőit, fejlődését, ágazatait, különös tekintettel korunk igényeire. Jellemezd hazánk vegyiparát, adottságait, fejlődését, néhány működő üzemét. Térj ki a vegyipar környezetre gyakorolt hatásaira.

 13. Franciaország természeti adottságai (tájak, éghajlat) nagyon változatosak. Ezeken keresztül mutasd be az ország gazdasági életét (ipar, mezőgazdaság).


TOPOGRÁFIA


AFRIKA:

Atlasz, Szahara, Szudán, Kongó –medence, Etióp-magasföld, Afrikai-árokrendszer, Nílus, Kongó, Niger, Viktória-tó, Tanganyika-tó, Vörös-tenger, Sárkány-hegység, Szomáli-félsziget, Kalahári-medence, Namib-sivatag, Zambézi, Csád-tó, Szuezi-csatorna

AMERIKA:

Appalache, Sziklás-hegység, Andok, Préri, Mississippi-alföld, Amazonas-medence, Brazil-felföld, Kanadai-ősmasszívum, Patagónia, Guyanai-masszívum, Parana folyó, Felső-tó, Titicaca-tó, Alaszka, Kaliforniai-félsziget, Florida, Labrador-félsziget, Parti-síkság, Tűzföld, Mexikói-fennsík, Orinoco.medence, Bolíviai-fennsík, Michigan-tó, Huron-tó, Erie-tó, Ontario-tó, Kordillerák, Panama-csatorna

AUSZTRÁLIA:

Nagy Vízválasztó-hegység, Ausztrál-tábla, Murray folyó, Nagy-Viktória-sivatag, Darling, York-foki-félsziget

EURÁZSIA:

Skandináv-hegység, Balti-pajzs, Kelet-Európai síkság, Pennine, Alpok, Kárpátok, Appenninek, kaukázus, Kaszpi-mélyföld, Iráni-felföld, Arab-tábla, Nyugat Szibériai-alföld, Angara masszívum, Himalája, Tien-San, Altaj, Szaján, Dekken ősmasszívum, Dél-kínai-hegyvidék, Kínai-alföld, Indus völgye, Mezopotámia, Jangce, Volga, Duna, Gangesz, Bajkál-tó, Aral-tó, Kaszpi-tó, Fekete-tenger, Pireneusok, Dinári-hegység, Balkán-hegység, Francia-középhegység, Germán-Lengyel alföld, Flandria, Pó-síkság Jylland-félszigat, Etna, Vezúv, Málta, Ciprus, Sárga folyó, Ob, Jenyiszej, Fuji, Léna, Gibraltári-szoros, Boszporusz, Grönland

MAGYARORSZÁG:

Hazánk nagy tájegységei és résztájai, Magyarország megyéi-megyeszékhelyekkel, hazánk régiói (tervezési-statisztikai körzetei)-régió központok, hazánk Nemzeti Parkjai és a Világörökséghez tartozó értékei, Duna és mellékfolyói (Rába, Ipoly, Sió, Dráva, Száva, Mura), Tisza és mellékfolyói (Hernád, Sajó, Bodrog, Szamos, Zagyva. Körös, Maros), Balaton, Zala, Fertő, Velencei-tó, Tisza tó, Hévízi-tó, szegedi Fehér-tó


Creation:2006-09-05 13:53

Nyomtatható verzió

Dokumentumok:


.: Adminisztráció :.

Felhaszn.:
Jelszó:


Ha elfelejtetted a jelszavad

.: Keresés :.
Részetes keresés
Az oldal folyamatosan frissül A weboldal motorja: Írj az oldal karbantartójának