Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest, Villányi út 27.
www.szig.hu | info@szig.hu | Tel.: +36 1 488-56-59 Fax: +36 1 488-56-85


Örökség
(Az utódok nevében)

Dr. Párdányi Miklós ajánlója Brisits Frigyes Bitter Illés, az igazgató című könyvhöz

Az alkotás látomása látomás alkotását válthatja ki. Jómagam, bár már kisgyermek koromban megismerkedtem e könyv szerzőjének, Brisits Frigyesnek nevével és némely – igazi tisztelettel emlegetett-idézett – cselekedetével, csak jóval később, érett-felnőtt fejjel éltem meg a találkozást a biográfia tárgyául szolgáló személy, Bitter Illés, az első budai ciszterci igazgató életének-tevékenységének egyes – ugyancsak tisztelettel megadózott – történéseivel-eseményeivel. Valamikori diákok visszaemlékezéseinek fragmentumaiból, iskolai évkönyvek közléseiből, néhány fennmaradt-elsárgult fényképről és így tovább. És most kezembe vehettem ezt, a műfajilag teljesen mindegy, hogy minek nevezhető írást. Brisits Bitterről. A nagyszerű utód a nagyszerű elődről. És – az utód utódjaként tanulmányozva ezt a történetet - az igazi reveláció erejével érintett meg. Egy ideális élet magasodott fel belőle élet-ideálként.

Bitter Illés különlegesen képzett és művelt, koncepciózus, határozott, következetes és – ha kellett - kemény ember volt. És kivételesen hatékony és kitartó munkával hajtotta végre azt a küldetést, amelynek eredményeként a ciszterciek megvetették a lábukat a Gellérthegy lábánál egy új világot létrehozva-kialakítva. Megteremtve egy olyan, a modern kor kihívásaira választ adni képes és a legmagasabb követelményeknek is megfelelő oktatási-nevelési bázist, amelyik igazi „kultúrtalaj” és „erőtér” képzésére vált alkalmassá a régióban, és amit a gimnázium első negyedszázados története már nagyszerűen bizonyított. A ciszterciek budai gimnáziumában pedagógiai modell született, ahol az örök időkre érvényes értékek gyakorlati életben való „alkalmazása és működtetése” napi szinten valósulhatott meg, a lehető legjobbat hozva ki az egész nevelési folyamat minden résztvevőjéből.

A történelem persze közbeszólt és rombolt, ám a lerakott alapok felszín alatti „gránitját” nem szaggathatta fel. És erre bízvást építeni tudunk mi, mai utódok. Hiszen ez az örökségünk. Egy vízió, amelyik. szinte „kézzel tapinthatóan” tárgyiasult valóságként mutatkozik meg számunkra Brisits Frigyesnek Bitter Illésről szóló könyvében. Szeretjük az itt bemutatott múltunkat, hiszen végtelenül szerethető és tiszteletre méltó. És valóban szeretnénk az előttünk álló óriások „vállára állva”, az ő hagyatékukat felhasználva, messze távlatokat kémlelve építeni egy új világot a mi majdani utódaink számára. És ehhez a munkához ajánlom-ajánljuk segítségül és nagy bizalommal az olvasók figyelmébe Brisits úr Bitter Illés életéről és munkásságáról szóló művét és annak tanulságait.Az örökösök képviseletében és nevében
Budapest, 2008. december
Dr. Párdányi Miklós
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója

Creation:2009-02-22 21:05

Upload:2009-02-22 21:05:16