Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest, Villányi út 27.
www.szig.hu | info@szig.hu | Tel.: +36 1 488-56-59 Fax: +36 1 488-56-85


MEGJELENT: Erődi-Harrach Béla élete és emlékezései

"A kiadvány nagyszerűen idézi meg - és fel - Béla bácsi hallatlanul inspiráló és színes egyéniségét, gondolatainak és tevékenysaégének gazdagságát és korrajznak is egészen kitűnő."
Párdányi Miklós igazgatóAki csak ismerte – pláne, ha valamiben együttműködött vele – egyöntetűen vallja, hogy Béla bá’ egészen rendkívüli egyéniség volt (-van, -lesz) és törekvései, cselekedetei, amelyekkel a rendszerváltás és a budai ciszterci iskola újraindulása utáni idők ifjúságának „helyzetbe hozását” támogatta = elévülhetetlen jelentőségűek. Ezek sorában említjük a 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat újraindítását, a csobánkai Közép-európai Cserkész Center létrehívását és az országos jelentőségű cserkész-roma integrációs koncepció kidolgozását. Szellemi és gyakorlati hagyatéka lenyűgöző. Élettörténetének eseményei, állomásai, tevékenykedésének bámulatos fordulatai, óriási felkészültségének, végtelen szívósságának, rendkívül rugalmas, hajlékony és ötletes gondolkodásmódjának és az egészet átitató emelkedett erkölcsiségének és „rendíthetetlenségének” ragyogó tanúi és bizonyítékai. Bizonyítékai annak az elkötelezettségnek, amelyet még egy gimnáziumi – „Horatius világnézete” címet viselő - dolgozatában fejtett ki a „Consilium Deorum” – ból vett idézettel: „Et si fractus illabatur orbis // Impavidum ferient ruina”, vagyis műfordításban: „És ha a sors csapásától összeroskad is a világ // A romokon fakadó új élet a rendíthetetlent vallja majd urának”. Élete és példája mindenben igazolta mindezt, és ami a legfontosabb = inspiráló hatása hallatlan erővel követeli a folytatást, továbbfejlesztést, a „reális álmok” megvalósítását.
Párdányi Miklós

Creation:2011-06-14 18:37

Upload:2011-06-20 16:41:54

Dokumentumok: