Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest, Villányi út 27.
www.szig.hu | info@szig.hu | Tel.: +36 1 488-56-59 Fax: +36 1 488-56-85


Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány

Részletek az Alapító Okirat szővegéből

4.) Az alapítvány célja a Khtv. 26. § c) pontjának 4. alpontja szerint:

  „ Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”

  Ennek megfelelően:

 1. A magyarországi ciszterci cserkészcsapatok működésének támogatása, anyagi hozzájárulás azok fenntartási költségeihez, a jellemes ifjúság nevelésének elősegítése
 2. Közreműködés anyagi hozzájárulással a cserkészek szabadidejének hasznos, egészséges és erkölcsös eltöltéséhez.
 3. A cserkész nevelési értékeknek megfelelően a magyar kultúra és hagyományok megismertetésének elősegítése.
 4. A nagycsaládos cserkész-szülők, a ciszterci gimnáziumok tanárai továbbképzésének anyagi támogatása.

6.) Az alapítványi vagyon felhasználása: csak az alábbi a-e ) alatti célokra:

 1. A cserkészcsapatok cserkész-szövetségi tagdíjának befizetése, hozzájárulás működési, táborozási költségeikhez
 2. Csapatotthonok építési, fenntartási költségeinek támogatása.
 3. A magyar kultúrális hagyományoknak a cserkész hazafias nevelésében és azok érvényesülésének elősegítéséhez alkalmas eszközök beszerzése, a csapatok rendelkezésére bocsájtása
 4. A nagycsaládos cserkész-szülők esetenkénti, esetleg rendszeres anyagi támogatása.
 5. A ciszterci gimnáziumok tanárai szakmai továbbképzésének, tudományos fokozatok megszerzésére folytatott tanulmányai támogatása ösztöndíjjal, a rászoruló, elsősorban többgyermekes tanárok pályázaton kívüli szociális támogatása.

Adatok:
Székhely: 433-as Szt. Bernát Cserkészotthon
  1114 Budapest Bartók Béla u. 15/d
 
Postacím: H -1519 Budapest, Pf.: 401
Adószám: 18007648-1-43
Számlavezetô pénzintézet neve: OTP Bank Rt, Budapest, XI.
Pénzforgalmi jelzôszám: 11711034-20440587

Creation:2004-03-27

Upload:2004-03-27 15:06:02