Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest, Villányi út 27.
www.szig.hu | info@szig.hu | Tel.: +36 1 488-56-59 Fax: +36 1 488-56-85


Dr. Emich János és hitvese Békeffy Zsófia alapítvány a BCSZIG tanulóiért

Az Emich alapítvány minden évben az évzárón az alapítvány vagyonának kamataiból megjutalmaz egy-két nehezebb körülmények között élő, vallásos, jó tanuló ifjút.

Dr. Emich János a halálos ágyán végakaratában kérte feleségét, Békeffy Zsófiát, hogy nehéz küzdelmekkel teli ifjúságára emlékezve vagyonának egy részével a nehezebb körülmények között élő diákokat támogassa egy alapítványon keresztül. Iskolánk örömmel fogadta felajánlását, hiszen tanulóink több, mint 50 %-a nagycsaládból származik.

Dr. Emich János élete példa lehet mindannyiunknak a kitartásra, a nehéz körülmények között való helytállásra és arra, hogy az ember jó sorsában se feledkezzen el soha a szegényekről.

Dr. Emich János a század elején született, nagyon hamar félárva sorsra jutott, így a tanulás mellett mindvégig dolgoznia kellett. Először géplakatosként dolgozott és emellett magánúton végezte el a gimnáziumot kitűnő érettségivel. Az érettségi után hivatalnok volt és emellett végezte a jogi egyetemet. Az ügyvédi vizsgáját kiváló eredménnyel tette le. Negyven éven át dolgozott, mint ügyvéd, de összesen 63 munkában eltöltött év volt a munkakönyvében.

Újvidéken megszervezte a szegény embereknek az ingyenes jogszolgálatot és a társadalmi élet több területén is segítette környezetét.

Meggyőződése volt, hogy a szorgalmas munka, a tisztesség és a vallásos hit adhat csak értelmes célt és tartalmat az életnek.

Adatok:
Székhely: 1114 Budapest Villányi út 27.

Az alapítvány jellege: zárt, ahhoz csatlakozni nem lehet.
Elnöke: Prímász Gábor Róbert O.Cist
Nyilvántartásba vétel: Fővárosi Bíróság 6951. sorszám alatt (1997. december 23.)

Creation:2004-03-19

Upload:2007-10-15 23:31:40