Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest, Villányi út 27.
www.szig.hu | info@szig.hu | Tel.: +36 1 488-56-59 Fax: +36 1 488-56-85


Iskolaszépítő Program 2007/2008

I. Az ötlet

A 2006/2007-es tanév legnagyobb beruházása az iskolai Pingvin SZIGet teaház kialakítása volt. Ennek kapcsán merült fel az ötlet a Diákkamara részéről, hogy Szalay József Tanárúr vezetésével alakuljon meg egy olyan csapat, mely egybegyűjti a szépre, és az iskola szépítésére fogékony, stílussal és művészi érzékkel rendelkező diákokat. Az így megalakuló Szépészeti Bizottság az Alapítvány támogatásával fontos szerepet játszott a Pingvin SZIGet dekorációjának, berendezésének létrejöttében, és a konyha felszerelésében. A Pingvin SZIGet, mint diák klubhelység létrejöttével indult el annak a programnak a kigondolás, mely az eddig kihasználatlan iskolai közösségi helyek újjáélesztését tűzte ki célul.

A program hosszú előkészítés után egyre inkább körvonalazódott, és egyre több támogatóra tett szert: a diákokon túl az Igazgatóúr, és az Alapítvány tetszését is elnyerte. Mindezek hátterében szeretnénk megvalósítani az idei tanévben az iskolaszépítő- és padosítási programot.

II. A program ismertetése

a) Bejárati Aula

Az iskolába belépők első találkozási helye magával az épülettel és a diákokkal a Bejárati Aula, így ennek a térnek reprezentatív szerepe is van. Olyan ’csomópont’ ez a hely, ahonnan gyakorlatilag minden fontos hely megközelíthető, és ahol minden, az iskolába érkező személy (diák, tanár, szülő, bérlő…) keresztülmegy. Ennek köszönhetően az itt történő események különös figyelmet kapnak. Ezért lett a magújuló Bejárati Aula a helyszíne az egyetemekkel és a Diákkamara által fenntartott érettségivel foglalkozó faliújságoknak.

Az aula legfontosabb funkciója, hogy találkozási és várakozási hely. Ezért terveztünk ide

4 nagyméretű, az iskola stílusához illő padot, melyek praktikusan töltik ki az eddig kihasználatlan területeket.

A barátságosabb környezet érdekében az ételszállításhoz szükséges rámpának fali rámpartó szekrényt építünk, a ronda későíró pad helyett esztétikus, füzetek, táskák tárolására alkalmas, mozgatható asztalt terveztünk, és az aulát növényekkel töltjük meg. A nagy falfelületekre az épületet és az iskolát különböző szempontokból bemutató képeket helyezünk, melyekre a Diákkamara pályázatot ír ki (az idei többszörös jubileum okán is).

Az innen nyíló Pingvin SZIGet ajtaja fölé pedig cégért tervezünk kitenni, mely fából és hajlított fénycsőből készülne, így alkalmas lenne jelezni, hogy a teaház éppen nyitva van-e…

b) Átjáró Terasz

Az épület két szárnyát a II. és III. emelet között összekötő terasz évek óta lezárt terület. gyakorlatilag teljesen hasznavehetetlen, eddig semmilyen funkcíóval nem lett megtöltve.

Szeretnénk, ha ez a hely egy különleges szabadtéri pihenőhellyé alakulna, és a szünetekben, lyukasórákban a diákok anélkül tudnának levegőzni, hogy az udvaron játszókat zavarnák. Az alacsony párlány miatt csak a főgimnazisták számára nyitnánk meg a teraszt, ahová

6-8 kerti padot és növényeket fogunk helyezni. Az ide kerülő padok stílusáról a diákok döntöttek még júniusban, szavazással. A növények kiválasztásánál és elhelyezésénél fontos szempont volt a könnyen gondozhatóság, és a barokk stílus fenntartása is, így döntöttünk a buxusok mellett.

c) Belső Udvar

A Belső Udvar évek óta elhanyagolt területe az épületnek, mely gyakorlatilag méltatlanul csak raktározásra (most épp a buborék) van használva. Valójában azonban számtalan lehetőséget rejt: büféhez csatlakozó szabadtéri pihenő, sportlehetőség (tollas, ping-pong, csocsó…), koncerthelyszín… Újjáélesztése olyan összetett, hogy külön programban foglalkozunk vele.

A rengeteg itt elvégezhető fejlesztés miatt kérjük és javasoljuk, hogy a Szülői Munkaközösség az idei év Jótékonysági Báljának bevételével támogassa a Belső Udvar felújítását!

d) Ivókutak

Az ivókutak szintén azok közé a terek közé tartoznak, melyek már korábban is a diákok számára, mint pihenőhelyek voltak kialakítva. Ma egyedül a IV. emeleti ivókút tölti be ezt a funkcíót, ide még egy korábban érettségizett osztály készített padokat. Maguk a kutak nem használhatók, és eddig a környezetük is szekrényekkel volt telepakolva. A kutak

újra-üzembehelyezését, és környezetük padosítását már régóta hiányolják a diákok.

A nyáron lezajlott szekrény-újraelosztás során már úgy helyezték el a szekrénytömböket, hogy az ivókutak mellől elkerüljenek azok. Ezáltal idén lehetőség van a kutak környezetének padosítására, növényesítésére, továbbá szeretnénk, ha idővel maguk a kutak is újra működnének. Két évvel ezelőtt, a II. emeleti mosdó felújításánál már eleve úgy vezették a falban a csöveket, hogy ez megvalósítható legyen. Javasoljuk tehát az itteni ivókút beüzemelését.

e) Nagyaula

Az I. emeleti aula radiátorai a diákok kedvelt ülőhelye. Az évek során azonban ezek tönkrementek, szétestek, a festék is megkopott rajtuk. Esedékes lenne felújításuk, mely során fontos lenne figyelembe venni a padfunkcíó megtartását!

f) Tükörterem

A Tükörterem bejáratánál a jelenleginél praktikusabb és esztétikusabb fogasok szükségesek. Az iskola többi fali fogasával egyező burkolatot javasolunk (cseresznye pác…), továbbá a fali szekrények ehhez illeszkedő cseréjét!

(A terem függönyeit is a Szépészeti Bizottság intézte tavaly.)

g) Homlokzati zászlók

Az iskola főbejárati ajtónak cseréje már korábban megtörtént. Fontos lenne azonban, hogy a homlokzat még méltóságosabb legyen. Ezért tervezzük a régi zászlótartók használatát, új, a jelenleginél jóval nagyobb magyar zászló, és új elemként az iskolazászló kihelyezését. A jövőben a Villányi úti arculat az épület előtti két kis park átalakításával, szebbé tételével, esetleg padosításával folytatható!

III. Kivitelezés, költségek

Az Iskolaszépítési Program költségeit az Alapítvány támogatja. A fejlesztések bizonyos elemeit ’házilag’, a karbantartók is el tudják végezni, más tételeket barkácsboltokból (új lámpák a belső udvarra), közvetlenül a gyártótól (kerti padok), kertészetekből szerezzük be. A famunkákat asztalosok, illetve a Gödi Piarista Szakközépiskola asztalos diákjai végzik el. A gödi piaristákkal külön egyezség segíti a költségtakarékos beszerzést.

A kerti padok beszerzésére támogatókat keresünk, akik a pad árát adományként kifizetnék, melyért cserébe a padon a cég vagy a személy nevét réztáblán kihelyeznénk. Ez az adományozónak is kedvező, hiszen egyrészt reklámlehetőség számára, másrészt adókedvezményt is szerezhet.

IV. Továbbgondozás

A felvázolt Iskolaszépítési Program csak akkor tud hosszú távon is sikeres lenni ha a diákok valóban a magukénak érzik majd a kialakuló tereket, és odafigyelnek azok rendjére, egységére, a növények ápoltságára. Ki kell építeni egy olyan csapatot, akik figyelnek mindezekre, és ’kinevelik’ az utánuk jövőket is erre. Már most tervezzük egy olyan diákkamarás csapatépítő délután megszervezését, mely során a diákkamarások jó hangulatban tennék rendbe és takarítanák ki a belső udvart, ültetnék el a növényeket, egyrészt előmozdítva a felújítást, másrészt hogy személyesen is fontossá váljék számukra ez.

Kérni fogjuk a szülőket, hogy amennyiben van otthon olyan nagyméretű növényük, mely már nem fér el a lakásban, és megválnának tőle, akkor azt adják az iskolának. Ezzel egyrészt költségeket takarítunk meg, másrészt elősegítjük a program iránti személyes kötődést a diákok és a szülők részéről is.

A program megálmodó bíznak annak sikerében!

Szalay József, Turócziné Pesty Ágnes,

Boromissza Júlia, Kovács Dalma, Váczi Gyöngyvér, Timár Benedek

2007. szeptember 23.

Creation:2008-01-15 00:35

Upload:2008-01-15 00:35:01