Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest, Villányi út 27.
www.szig.hu | info@szig.hu | Tel.: +36 1 488-56-59 Fax: +36 1 488-56-85


Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozata kitüntetést


adományozta a Magyarország köztársasági elnöke a miniszterelnök előterjesztésére ZAKAR FERENC POLIKÁRP, NY. ZIRCI FŐAPÁTNAK

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete egyetemi tanárának, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja ny. főapátjának a római és itáliai magyar közösség lelki egységének megőrzésében végzett tevékenységéért, a magyar szellemi értékek hiteles képviseletéért és széles körű terjesztéséért, egyház és közösségszervező munkásságáért, valamint nemzetközileg is elismert tudományos életművéért.

Egy élet a Ciszterci Rendért – Rómában és itthon (Új Ember, 2010.) cikk letölthető

Creation:2011-03-17 20:15

Upload:2011-04-03 19:57:21

Dokumentumok: