Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest, Villányi út 27.
www.szig.hu | info@szig.hu | Tel.: +36 1 488-56-59 Fax: +36 1 488-56-85


Bemutatkozás

Helyzetkép, a jelenlegi állomány elemzése

"Az a tény, hogy a ciszterci rend egy század alatt azt tette, amit legjobb tehetségével tudott tenni, bizonyossága annak, hogy… mindig lelki birtokában hordozta őseink örökségét s magasabb szellemiségre vágyó igényét…” ( A Ciszterci Rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának évkönyvéből, 1941-1942. )

A alapítás éve (1912 ) óta létezik könyvtár a gimnázium épületében.
Jelenleg 4+1 helyiségben, több mint 100m2 -en, csaknem teljes egészében szabadpolcon található a mintegy 40.000 egységet számláló gyűjtemény. Külön részben ( 8 m2 ), elzárva őrizzük a régi ciszterci gimnázium anyagából megmaradt dokumentumokat, a muzeális értékű, archiv anyagot.( kb. 1500 db )
A tágas, nemrégiben kialakított olvasóteremben 24-25 főt tudunk leültetni.

Mivel a gimnázium első tanárai nagyobb részt szakmájuknak komoly kutatói, művelői is voltak, nem egyszer tudományos munkát is végeztek, így érthető, hogy a frissen létesített könyvtárban nagyobb számban voltak föllelhetőek a tudományos művek, a szakmunkák, az egyes tudományterületek kézikönyvei. A szépirodalom arányszáma – összevetve a tudományos írásokkal - akkor is, most is kevesebb. ( szépirodalom: kb.43 % - szakirodalom: kb. 57 % )

Jelentős számban találhatóak még a gyűjteményben idegen nyelvű könyvek ( kb. 1200 db ), audiovizuális anyagok ( kb. 350 db ), komoly állományrészt jelentenek a régi, bekötött folyóiratok ( pl. Budapesti Szemle, Századok ) valamint újabban egyre nagyobb számban kerülnek bevételezésre a támogatott tankönyvek valamint a tartós tankönyvnek szánt anyagok ( mintegy 5600 db).
Jelenleg mintegy 50 periodika-féleség jár a könyvtárba.

A könyvtár mai arculata

Huszonöt tanulócsoportban, csaknem 900 diák jár iskolánkba, s legtöbbjük beiratkozott olvasónk. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy tanulóink mindennapjainak fontos részévé vált a könyvtár. Forgalmi statisztikánk átlagosan naponta 20-25 könyv kölcsönzését regisztrálja, nem számítva a csak tanórára elvitt könyvek, szótárak, egyéb segédletek kölcsönzését. Sok a helyben olvasó, tanuló diák, akik a kézikönyvtár, az olvasóterem vagy a tankönyvbázis könyveit használják délutánonként.

Nyitvatartásunk egyenletes, minden nap 8 óra ( pénteken 6 ), így heti 38 órát tartunk nyitva, egy főállású és egy 6 órás könyvtárostanár alkalmazásával.

Internetes munkaállomása jelenleg csak a két könyvtárosnak van. Multimédiás számítógépes olvasói helyek kialakítása folyamatban van, jelenleg már egy tanulói gép is működik ( a kiépített hálózatba kapcsolható műszaki háttér már rendelkezésre áll ).

Intézményünk (1994 óta) a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer legújabb verziójával, vonalkódos leolvasót használva dolgozik. Könyveink adatainak felvitele csaknem 100%-os. Rendelkezünk a számítógépes prezentáció tartásához szükséges technikai eszközökkel, projectorral, vetítővászonnal, DVD és videó lejátszási lehetőséggel, nyomtatóval, fénymásolóval.

Könyvtárunk délutánonként tanulószobaként is működik, főleg az algimnázium tanulói számára: ki-ki saját tankönyveivel, füzeteivel is betérhet hozzánk, elkészíteni a házi feladatát. Lehetőség van továbbá délutáni korrepetálásra, szakköri foglalkozások tartására, de helyszínt adunk tanári megbeszélések számára is. Társasjáték-gyűjteményünk is igénybe vehető a „ beszélgetős ” olvasóteremben halk, csendes kikapcsolódáshoz.

Könyvtárhasználati órák tartása folytatódik az intézményben, főképp az osztályfőnöki és a magyar órák terhére ( lehetőleg bontott osztályközösséggel dolgozva ), de jó az együttműködés fizika munkaközösséggel is ( közös projektek).

Budapest, 2012.

Creation:2007-02-20 19:37

Upload:2012-02-14 22:27:23