Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest, Villányi út 27.
www.szig.hu | info@szig.hu | Tel.: +36 1 488-56-59 Fax: +36 1 488-56-85


Ciszterci Indíttatású mozgalmakról a szorongattatás éveiben, 1949-1989

Dokumentumokkal alátámasztott kortörténet egyes szám első személyben a múlt század ötvenes-hatvanas éveinek egyházellenes időszakáról. Arról a nehezen felejthető, embert próbáló korról, amikor minden Istennel, hittel, erkölccsel kapcsolatos megnyilvánulás, kommunikáció, „szervezkedés” államellenes összeesküvésnek minősült, és az éber „jelentők” illetve az elvtelen számon kérők ugrásra készen álltak a megtorlásra, az ellehetetlenítésre, a megsemmisítésre. Igen, nehéz lehetett abban az időben egyenes gerinccel túlélni a megpróbáltatásokat, nem mindenkinek adatott meg a kegyelem, hogy tükörbe nézve ne homályosan lásson.

Mégis, megannyi ifjúsági mozgalom tudott talpon maradni, ha hivatalosan nem is élhette túl ezt az időszakot. Elég csak a cserkészmozgalomra, vagy a XI. kerületre oly jellemző ciszterci diákéletre utalnunk. Nem kis furfang, nem kevés ötlet kellett ahhoz, hogy az érintettek „megvezessék” a rend éber őreit. Például ahogy természetjáró szakosztályba iratkozván élték tovább lelki életüket s próbálták minél jobban elmélyíteni önmagukban a keresztény értékrendet. Persze hiába volt olykor minden rafináltság, egy-egy porszem bekerült néha a gépezetbe, s ilyenkor jött az elmaradhatatlan letartóztatás, a kihallgatások sora, jegyzőkönyvek, fenyegetettség és még sok más…
Élnek még tanuk, így Dékány Csaba is, aki szükségét érezte annak, hogy a jövő nemzedéke számára megőrizze az akkor történteket. Személyes hangvételű írása nemcsak az átélt örömteli élményeket idézi fel olvasmányosan, érdekfeszítően, de a történeti levéltárból kikért, rá vonatkozó kihallgatási jegyzőkönyvekkel is igazolja, nem volt könnyű az idő tájt igaz embernek megmaradni. Sokaknak sikerült, és ez a könyv azért született, hogy a következő generációknak példaként, erőforrásul szolgáljon.
(Spangel Péter)

Felelős kiadó:
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Dr. Párdányi Miklós
2005.
A könyv kapható a Szent Imre Gimnáziumban (600.-Ft)
Levélben megrendelhető a következő címen:
Pingvin Szerkesztőség, 1114, Budapest, Villányi út 27.

Creation:2008-02-16 14:47

Upload:2008-02-16 14:47:37