Főoldal | Aktuális | Levelezés | Naptár | Honlaptérkép | Elérhetőségeink | Tanusitvany

.: Menü :.

Szervezeteink

Cserkészet

Rege Néptáncegyüttes

Ciszterci Diákszövetség

Ifjúsági Tagozat

Szülői Szervezet

.: Névnap :.

Ma András, Andor napja van!


.: Linkek :.

Ciszterci ifjúsági mozgalmakról

Az Új Ember 2006 november 5.-i számának Könyvespolcra rovatában olvashattuk.

Több, mint személyes él­ménybeszámoló vagy napló, színesebb és szemé1yesebb, mint egy tanulmány. Dékány Csaba mérnök magát "nem szakmabeli" történésznek ne­vezi, de egy olyan szentimrevárosi nemzedéknek tagja, amely a közelmúlt évtizedek egyház­történetét értékeivel, örömei­vel, nem csak börtöneivel él­hette át.
A ciszterci rend budai Szent Imre Gimnáziumának szerzetestanárai "lépést vál­tottak" ugyan, de nevelő hivatásukat tovább élték. 1949-­től 1989-ig; de főként a hatva­nas évekig egyszerre jelentett hitoktatást, vallásos nevelést, cserkészhagyományt az a cso­portmunka, mely nem végződött a belügyi kihallgató szobákban és börtöncellákban, mert kiteljesedett egy nemzedék, családi és hivatásbeli életében. Ez a nemzedék ma már a nagyszülők gondjával adja tovább, amit kapott.
Az olvasó továbbra is na­gyon fontosnak tartja a "szak­mabeli" kutatást, feltárást, az egyház- és rendtörténet e feje­zetének feldolgozását, de ugyancsak nélkülözhetetlen­nek értékeli azok munkáját, akik – mint Dékány Csaba – ­fontos élményanyaggal készí­tik elő és ösztönzik e munkát.
Mélységesen igaz, amit a borítón, olvashatunk: "Nem volt könnyű, az idő tájt igaz embernek. megmaradni. Sokaknak sikerült, és ez a könyv azért született, hogy a 'követ­kező generációknak példaként, erőforrásul szolgáljon."

(Dékány Csaba: A ciszterci mozgalmakról 1949-1989. A Bu­dai Ciszterci Szent Imre Gimnázi­um kiadása, 2005: Ára 600 Ft)

(rosdy)


Nyomtatható verzió

Az oldal folyamatosan frissül A weboldal motorja: Írj az oldal karbantartójának